รถยนต์ 
730,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
310,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
270,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
330,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)