รถยนต์ 
420,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
450,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
590,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
380,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)