รถยนต์ 
450,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
750,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
670,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
420,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)