รถยนต์ 
470,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
1,900,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
310,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
660,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)