รถยนต์ 
390,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
790,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
300,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
520,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)