รถยนต์ 
360,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
410,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
N/A
(ราคาตั้งประมูล)
1,090,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)